Xəritələr
%
Torpaq xəritəsiŞərti işarələr :
 Toruflu dağ-çəmən  Çimli dağ-çəmən  Dağ-çəmən bozqır  Qonur dağ-meşə
 Qəhvəyi dağ  Qəhvəyi çəmən  Dağ Sarı  Dağ qara
 Tünd və adı boz-qəhvəyi  Açıq boz-qəhvəyi  Boz-qəhvəyi şorakətvari və şora  Boz şoran
 Açıq boz  Boz-çəmən  Bataqlıq-çəmən və lili-bataqlıq  Şoranlıqlar
 Karbonatlı çaylaq-çəmən  Qumluqlar
Layihə haqqında   |   Məktub yazmaq
© www.azerbaijan.az 2010