TƏHSİL SİSTEMİ

Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi aşağıdakı quruluşda müəyyən olunmuşdur:

Məktəbəqədər tərbiyə

Ümumi təhsil:
İbtidai təhsil;
Əsas təhsil;
Orta təhsil.

Peşə-ixtisas təhsili:
texniki peşə təhsili;
orta ixtisas təhsili;
ali ixtisas təhsili.

Diplomdan sonrakı hazırlıq (stajkeçmə, ordinatura və s.);
Magistratura;
Doktorantura;
Məktəbdənkənar təlim və tərbiyə;
Sərbəst təhsil;
İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlığı.