TARİXİ SƏNƏDLƏR


Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ( 1918-1920)


Azərbaycan Sovet Sosialist Resublikası


Azərbaycan Respublikası


BMT


ATƏT


AŞPA