TƏHSİL SİSTEMİ

Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi aşağıdakı quruluşda müəyyən olunmuşdur:

Məktəbəqədər tərbiyə

Ümumi təhsil:
İbtidai təhsil;
Əsas təhsil;
Orta təhsil.

Peşə-ixtisas təhsili:
texniki peşə təhsili;
orta ixtisas təhsili;
ali ixtisas təhsili.

Diplomdan sonrakı hazırlıq (stajkeçmə, ordinatura və s.);
Magistratura;
Doktorantura;
Məktəbdənkənar təlim və tərbiyə;
Sərbəst təhsil;
İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlığı.

Ümumtəhsil məktəblərinin sayı
(dərs ilinin əvvəlinə)

 
2000/2001
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Ümumtəhsil məktəb-lərinin sayı – cəmi
4561
4555
4565
4553
4559
4538
4562
o cümlədən:
gündüz
4548
4542
4553
4544
4550
4529
4555
onlardan:
dövlət
4548
4533
4542
4533
4538
4516
4538
qeyri-dövlət
-
9
11
11
12
13
17 1)
dövlət axşam (qiyabi)
13
13
12
9
9
9
7
 

1) Bundan başqa 6 filial da fəaliyyət göstərir.

 

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin və müəllimlərin sayı
(dərs ilinin əvvəlinə; nəfər)

 
2001/2002
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin sayı – cəmi
1686429
1689676
1634341
1586222
1537273
1490152
o cümlədən:
gündüz
1658570
1680424
1631567
1583628
1534580
1487477
onlardan:
dövlət
1658570
1676196
1627057
1578579
1528533
1480636
qeyri-dövlət
-
4228
4510
5049
6047
6841
dövlət axşam (qiyabi)
27859
9252
2774
2594
2693
2675

Ümumtəhsil məktəblərində müəllimlərin sayı (əvəzçilik daxil edilməklə) – cəmi

169280
171763
173819
175154
177978
173012
o cümlədən:
dövlət
169280
171081
173088
174291
176981
171807
qeyri-dövlət
-
682
731
863
997
1205
 

Dövlət gündüz ümumtəhsil məktəblərində dərslərin növbəliyi
(sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi məktəblər istisna
olmaqla; dərs ilinin əvvəlinə)

 
2000/2001
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Ümumtəhsil məktəblərinin sayı
4528
4514
4522
4512
4517
4495
4519
onlardan dərs keçirilən məktəblərin sayı:
bir növbədə
1103
1269
1320
1430
1743
1858
2055
iki və üç növbələrdə
3425
3245
3202
3082
2774
2637
2464
məktəblərin ümumi sayına nisbətən, faizlə:
bir növbədə
24,4
28,1
29,2
31,7
38,6
41,3
45,5
iki və üç növbələrdə
75,6
71,9
70,8
68,3
61,4
58,7
54,5
Şagirdlərin sayı – cəmi, nəfər
1648540
1682574
1670302
1620371
1571566
1521544
1474186
onlardan məşğul olan şagirdlərin sayı, nəfər:
bir növbədə
1068270
1115009
1110328
1094314
1095228
1076698
1095543
iki və üç növbələrdə
580270
567565
559974
526057
476338
444846
378643
şagirdlərin ümumi sayına nisbətən, faizlə:
bir növbədə
64,8
66,3
66,5
67,5
69,7
70,8
74,3
iki və üç növbələrdə
35,2
33,7
33,5
32,5
30,3
29,2
25,7
 
Ümumtəhsil məktəblərindən şagirdlərin buraxılışı (nəfər)
 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ümumtəhsil məktəblərində 9-cu sinifi qurtarmış şagirdlərin sayı
68788
161401
159190
150353
152690
158453
154656
o cümlədən:
gündüz
67514
160741
159016
150260
152514
158174
154473
onlardan:
dövlət
67514
160318
158498
149705
151938
157463
153677
qeyri-dövlət
-
423
518
555
576
711
796
dövlət axşam (qiyabi)
1274
660
174
93
176
279
183
Ümumtəhsil məktəblərində 11-ci sinifi qurtarmış şagirdlərin sayı
105033
59514
103425
128679
124152
117356
117893
o cümlədən:
gündüz
94176
50446
97098
122732
123480
116925
117369
onlardan:
dövlət
94176
50200
96751
122370
123016
116389
116812
qeyri-dövlət
-
246
347
362
464
536
557
dövlət axşam (qiyabi)
10857
9068
6327
5947
672
431
524
 
Orta ixtisas təhsil müəssisələri (dərs ilinin əvvəlinə))
 
2000/2001
2002/2003
2003/2004
2004/2005
20054/2006
2006/2007
2007/2008

Orta ixtisas təhsil müəssisələrinin sayı – cəmi

71
58
60
59
60
60
60
o cümlədən:
dövlət
68
55
55
55
56
56
56
qeyri-dövlət
3
3
5
4
4
4
4
Tələbələrin sayı – cəmi, nəfər
42612
51410
53694
55794
57896
56872
53489
o cümlədən:
dövlət
41173
50266
52256
54173
55028
53745
51482
onlardan şöbələrdə təhsil alanlar:
gündüz
33084
38853
40649
43092
43303
41348
39300
qiyabi
8089
11413
11607
11081
11725
12397
12182
qeyri-dövlət
1439
1144
1438
1621
2868
3127
2007
onlardan şöbələrdə təhsil alanlar:
gündüz
1248
970
1185
1361
2249
2373
1425
qiyabi
191
174
253
260
619
754
582
Əhalinin 10000 nəfərinə hesabı ilə tələbələrin sayı
54
64
66
68
70
68
63
o cümlədən dövlət
52
62
64
66
66
64
60
Tələbələrin ümumi sayından qadınlar:
nəfər
29759
35537
37337
38884
40415
40197
37629
faizlə
69,8
69,1
69,5
69,7
69,8
70,7
70,3

Orta ixtisas təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyətinin sayı (əsas heyət),nəfər:

dövlət
5316
6217
6353
6819
6706
6897
6883
qeyri-dövlət
145
147
151
209
107
152
111
 

Orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul və orta peşə təhsilli mütəxəssislərin buraxılışı (nəfər)

 
2000/2001
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunanların sayı – cəmi
14823
15417
16477
16986
17330
15157
13679
o cümlədən:
dövlət
14342
15209
15856
16329
16079
14539
13679
onlardan şöbələrə:
gündüz
11926
13065
13777
14518
13557
12203
11878
qiyabi
2416
2144
2079
1811
2522
2336
1801
qeyri-dövlət
481
208
621
657
1251
618
-
onlardan şöbələrə:
gündüz
425
197
539
580
1025
459
-
qiyabi
56
11
82
77
226
159
-
Buraxılan mütəxəssislər– cəmi
11309
12897
15100
14409
15796
16385
17007
o cümlədən:
dövlət
10846
12351
14587
14025
15302
15672
15993
onlardan gündüz şöbələrindən
8910
10122
11109
10189
11599
12353
12438
qeyri-dövlət
463
546
513
384
494
713
1014
onlardan gündüz şöbələrindən
463
506
462
323
407
595
800

Əhalinin 10000 nəfərinə hesabı ilə orta ixtisas təhsil müəssisələr tərə-findən buraxılan mütəxəssislərin sayı

14
16
19
18
19
20
20
o cümlədən dövlət
14
15
18
17
18
19
19
 
Ali məktəblər (dərs ilinin əvvəlinə)
 
2000/2001
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

Ali məktəblərin sayı – cəmi

43
41
42
42
42
42
42
o cümlədən:
dövlət
25
26
27
27
27
28
281)
qeyri-dövlət
18
15
15
15
15
14
14

Tələbələrin sayı – cəmi, nəfər

119683
120039
121535
127248
129948
129141
130430
o cümlədən:
dövlət
91019
101676
104009
106020
105997
106882
108238

onlardan şöbələrdə təhsil alanlar:

gündüz
74749
81131
81100
81069
80510
81975
83811
axşam
85
140
142
157
177
192
211
qiyabi
16185
20405
22767
24794
25310
24715
24216
qeyri-dövlət
28664
18363
17526
21228
23951
22259
22192

onlardan şöbələrdə təhsil alanlar

gündüz
21477
13911
13138
13919
16477
16579
16949
axşam
128
13
10
19
22
24
25
qiyabi
7059
4439
4378
7290
7452
5656
5218

Əhalinin 10000 nəfərinə hesabı ilə tələbələrin sayı

150
149
149
155
156
154
153
o cümlədən dövlət
114
126
128
129
127
127
127

Tələbələrin ümumi sayından qadınlar:

nəfər
49858
53789
56099
59755
62022
61265
61172
faizlə
41,7
44,8
46,2
47,0
47,7
47,4
46,9

Ali məktəblərdə professor-müəllim heyətinin sayı (əsas heyət), nəfər:

dövlət
10786
11243
11303
11969
12455
12367
11855
qeyri-dövlət
1698
1579
1692
1661
1987
1991
1883
 

1) Bundan başqa, Ali Hərbi Ümumqoşun Komandirləri Məktəbi, Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi, Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi, Bakı Ali Polis Akademiyası, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyası və Milli Təhlükəsizlik Akademiyası ali təhsilli mütəxəssislər hazırlanmasını yerinə yetirir.

 

Ali məktəblərə qəbul və ali peşə təhsilli mütəxəssislərin buraxılışı (nəfər)
(dərs ilinin əvvəlinə; nəfər)

 
2000/2001
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Ali məktəblərə qəbul olan tələbələrin sayı - cəmi
26403
19681
25438
26988
28747
23873
25846
o cümlədən:
dövlət
20498
18094
21998
21493
23314
21158
23139
onlardan şöbələrə:
gündüz
17616
14784
18111
17878
19577
17699
19599
axşam
34
47
45
53
52
52
66
qiyabi
2848
3263
3842
3562
3685
3407
3474
qeyri-dövlət
5905
1587
3440
5495
5433
2715
2707
onlardan şöbələrə:
gündüz
4839
1389
2792
4296
4708
2626
2597
axşam
29
-
-
9
10
-
-
qiyabi
1037
198
648
1190
715
89
110
Buraxılan mütəxəssislər – cəmi
24488
27795
28460
31232
32508
28141
31279
o cümlədən:
dövlət
19631
23008
24343
26197
27784
23999
26875
onlardan gündüz şöbələrində
16621
19227
20629
21770
22873
18159
20572
qeyri-dövlət
4857
4787
4117
5035
4724
4142
4404
onlarda gündüz şöbələrində
3918
3783
3284
3993
3140
2566
3066

Əhalinin 10000 nə-fərinə hesabı ilə ali məktəblər tərəfindən buraxılan mütəxəs-sislərin sayı

31
35
35
38
39
34
37
o cümlədən dövlət
25
28
30
32
34
29
32
 

Dövlət və qeyri-dövlət ali məktəblərdə təhsil alan xarici tələbələrin sayı
(dərs ilinin əvvəlinə; nəfər)

 
2001/2002
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

Xarici tələbələrin sayı –cəmi

1982
1984
2521
3073
3690
5014
o cümlədən:
Belarus
-
3
-
5
5
5
Estoniya
1
1
2
1
4
5
Gürcüstan
247
90
109
236
92
82
Qazaxıstan
3
9
15
23
18
12
Qırğızıstan
-
34
5
4
12
3
Litva
1
1
1
1
1
-
Moldova
-
6
11
11
7
7
Özbəkistan
-
7
2
5
11
30
Rusiya
386
305
506
169
150
157
Tacikistan
-
-
-
-
-
1
Türkmənistan
5
24
33
53
59
84
Ukrayna
2
15
8
6
10
8
ABŞ
-
-
-
2
2
2
Almaniya
-
2
1
1
1
1
Anqola
-
-
-
1
1
1
Banqladeş
1
-
-
-
-
3
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
-
1
-
-
-
-
Böyük Britaniya
-
-
-
1
1
1
Çin Xalq Respublikası
-
39
66
107
117
153
Əfqanistan
32
12
6
1
4
2
Fələstin
4
1
2
-
-
-
Həbəşistan
-
-
-
-
1
-
Hindistan
1
2
9
18
32
50
İordaniya
14
7
6
3
2
9
İraq
1
2
2
8
21
52
İran
78
102
150
237
424
953
İsveç
-
-
-
1
1
1
İsrail
1
-
1
2
3
4
Kanada
1
-
-
-
-
1
Kipr
-
-
-
2
2
3
Koreya Xalq Demokratik
-
-
2
3
2
3
Livan
-
-
2
-
-
-
Liviya
1
1
5
-
1
-
Malavi
-
-
-
-
1
4
Mavrikiya
-
-
-
1
1
1
Meksika
-
-
-
1
-
-
Mərakeş
-
-
2
2
2
2
Misir
-
-
-
3
2
5
Nigeriya
-
-
1
15
12
16
Norveç
-
-
-
1
1
1
Oman
-
-
-
-
1
1
Pakistan
8
8
10
25
30
24
Səudiyyə Ərəbistanı
-
-
2
1
1
1
Sudan
4
2
6
9
16
18
Suriya
8
9
8
11
20
20
Tunis
2
1
1
1
1
 
Türkiyə
1177
1293
1541
2094
2612
3283
Vyetnam
3
1
1
-
-
-
Yemen
1
5
5
8
6
5
Yaponiya
-
1
-
-
-
-
 
Aspiranturanın əsas göstəriciləri
 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
Aspiranturası olan müəssisələrin sayı
83
83
86
88
94
96
96
Aspirantların sayı, nəfər
963
1059
1178
1318
1479
1705
1681
Aspiranturaya qəbul, nəfər
367
303
398
470
503
550
452
Aspiranturadan buraxılış, nəfər
321
202
260
320
317
340
431
o сümlədən dissertasiya müdafiə etməklə
35
14
27
31
28
22
31

Elmi müəssisələr

Aspiranturası olan müəssisələrin sayı
65
65
64
65
69
70
70
Aspirantların sayı, nəfər
479
540
630
736
839
956
941
Aspiranturaya qəbul, nəfər
165
176
238
281
295
329
259
Aspiranturadan buraxılış, nəfər
183
139
135
164
175
211
261
o сümlədən dissertasiya müdafiə etməklə
15
11
10
14
12
13
14
Ali məktəblər
Aspiranturası olan müəssisələrin sayı
18
18
22
23
25
26
26
Aspirantların sayı, nəfər
484
519
548
582
640
749
740
Aspiranturaya qəbul, nəfər
202
127
160
189
208
221
193
Aspiranturadan buraxılış, nəfər
138
63
125
156
142
129
170
o сümlədən dissertasiya müdafiə etməklə
20
3
17
17
16
9
17
 
Doktoranturanın əsas göstəriciləri
 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
Doktoranturası olan müəssisələrin sayı
21
17
19
20
21
19
24
Doktorantların sayı, nəfər
47
58
57
68
80
80
83
Doktoranturaya qəbul, nəfər
9
18
14
14
18
17
19
Doktoranturadan buraxılış, nəfər
22
7
15
6
8
11
20
o сümlədən dissertasiya müdafiə etməklə
2
-
3
2
4
6
7

Elmi müəssisələr

Doktoranturası olan müəssisələrin sayı
13
11
13
12
13
11
13
Doktorantların sayı, nəfər
18
29
33
40
51
54
53
Doktoranturaya qəbul, nəfər
4
8
10
11
17
13
12
Doktoranturadan buraxılış, nəfər
11
5
9
5
7
6
15
o сümlədən dissertasiya müdafiə etməklə
1
-
2
2
4
4
6
Ali məktəblər
Doktoranturası olan müəssisələrin sayı
8
6
6
8
8
8
11
Doktorantların sayı, nəfər
29
29
24
28
29
26
30
Doktoranturaya qəbul, nəfər
5
10
4
3
1
4
7
Doktoranturadan buraxılış, nəfər
11
2
6
1
1
5
5
o сümlədən dissertasiya müdafiə etməklə
1
-
1
-
-
2
1
 
 
yuxarı