TARİXİ SƏNƏDLƏR

 • Kürəkçay müqaviləsi

 • Gülüstan müqaviləsi

 • Türkmənçay müqaviləsi

 • Ermənilərin Persiyadan (İrandan) bizim vilayətlərə köçürülməsi haqqında məktub A.S.Qriboyedov

  "Daşnaksütyun" erməni inqilab partiyasının fəaliyyəti haqqında

 • "Daşnaksütyun" erməni inqilab partiyasının təşkili və fəaliyyəti haqqında məlumat

 • (Komitə) "Daşnaksütyun" partiyası üzrə

 • Qafqaz Sərdarı İ.İ.Vorontsov-Daşkovun İmperator Əlahəzrətləri Nikolay Romanova məktubundan
  (17 aprel 1909-cu il)

 • Erməni xüsusi zərbə dəstəsinin rəisi Andranikin Əmri (N 640, 19 noyabr 1918-ci il)

 • Qəribi. Qırmızı Kitab (Tiflisdə 1920-ci ildə nəşr edilmişdir, çıxarışlar çap edilir)

  AXC: (1918-1920) Qarabağ haqqında məlumatlar

 • Şamaxı qəzasında erməni vəhşilikləri haqqında arxiv materialları (1918 il)

 • Azərbaycan Fövqəladə İstintaq Komissiyasının üzvü Mixaylovun məruzəsi

 • Fövqəladə Səlahiyyətli Komissiyanın üzvü Novatskinin məruzəsi

 • 1918-ci ilin mart ayına kimi İrəvan quberniyasının dağıdılmış və əhalisi tərk edilmiş müsəlman kəndlərinin siyahısı.

 • Daxili İşlər Naziliyinin dəftərxanasından ermənilər və Ermənistan Respublikasının qoşunları tərəfindən Qarabağın müsəlman əhalisi üzərində törədilən zorakılıqlar barəsində çıxarılış. (80№-li işdən 1918., Dördüncü bölmə.)

 • Sülh Konfransının cənab Sədrinə. 16/19 avqust 1919-cu il.

 • Gəncə qubernatorunun məruzəsi Cənab Daxili İşlər Nazirinə 1919-cu il

 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının orqanı olan "Azərbaycan" qəzetindən materiallar (1918-1919-cu illər)

 • "Müstəqil Ermənistan": müttəfiqlərin mərhəməti - "lazım deyil" Skotland - Liddel, Tiflis 29 yanvar

  Azərbaycan Sovet Sosialist Resublikası

 • Qars müqaviləsi (1921-ci il 13 oktyabr)

 • "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin" yaradılması haqqıda 7 iyul 1923-cü il tarixli Dekret

  Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası

 • SSRİ Nazirlər Soveti Qərar № 4083 23 dekabr 1947-ci il. Moskva, Kreml
  Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında.

 • SSRİ NAZİRLƏR SOVETİ Qərar № 754 10 mart 1948-ci il Moskva, Kreml
  Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi üzrə tədbirlər haqqında

 • Azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi (deportasiyası)

  Azərbaycan Respublikası

  BMT

 • Qətnamə 822

 • Qətnamə 853

 • Qətnamə 874

 • Qətnamə 884

  ATƏT

 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi, Şuranın birinci əlavə görüşü, Helsinki, mart 1992-ci il. Nəticələrin xülasəsi

 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi 1994-cü il Budapeşt Sammiti

 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı 1996-cı il Sammiti Lissabon 2-3 Dekabr 1996-cı il

  İslam Konfransı Təşkilatı

 • İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 13/30-P saylı qətnamə

 • İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 21/30-E saylı qətnamə

 • İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 10/30-C saylı qətnamə

  AŞPA

 • Ermənistan və Dağlıq Qarabağda həbs edilmiş hərbi əsirlər və girovlar

 • Ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş genosidin etiraf edilməsi

 • Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması

 • Azərbaycanın mədəni irsinin dağıdılması və ələ keçirilməsi

 • Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyət

 • Azərbaycanda Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Avropada Təhsil Sahəsində Gələcək İnkişaf Proqramı

 • Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi

 • Azərbaycanda qaçqın qadın və uşaqların humanitar vəziyyəti

 • Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində nüvə texnologiyası və nüvə tullantıları

 • Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin dayaq olduğu terrorçu təşkilatlar şəbəkəsi

 • Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində tarixi qəbiristanlıqların dağıdılması və ermənilər tərəfindən yeni daimi "qəbiristanlıqların" yaradılması

 • Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında insan hüqüqlarının bərpa edilməsi

 • Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1416 nömrəli Qətnaməsi, 2005 il

 • Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1690 nömrəli tövsiyəsi, 2005 il