TARİXİ SƏNƏDLƏR

 • Kürəkçay müqaviləsi

 • Gülüstan müqaviləsi

 • Türkmənçay müqaviləsi

  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ( 1918-1920)

 • İstiqlaliyyət bəyənnaməsi

  Azərbaycan Sovet Sosialist Resublikası

 • Qars müqaviləsi (1921-ci il 13 oktyabr)

 • "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin" yaradılması haqqıda 7 iyul 1923-cü il tarixli Dekret

 • SSRİ Nazirlər Soveti Qərar № 4083 23 dekabr 1947-ci il. Moskva, Kreml
  Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında.

 • SSRİ NAZİRLƏR SOVETİ Qərar № 754 10 mart 1948-ci il Moskva, Kreml
  Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi üzrə tədbirlər haqqında

  Azərbaycan Respublikası

 • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı

  BMT

 • Qətnamə 822
 • Qətnamə 853
 • Qətnamə 874
 • Qətnamə 884

  ATƏT

 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi, Şuranın birinci əlavə görüşü, Helsinki, mart 1992-ci il. Nəticələrin xülasəsi

 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi 1994-cü il Budapeşt Sammiti

 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı 1996-cı il Sammiti Lissabon 2-3 Dekabr 1996-cı il

  AŞPA

 • Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1416 nömrəli Qətnaməsi, 2005 il

 • Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1690 nömrəli tövsiyəsi, 2005 il