AZƏRBAYCANIN BÖYÜK ÇAYLARININ ƏSAS MORFOMETRİK ÜNSÜRLƏRİ

Sıra №-si Çaylar Hara tökülür (hansı sahildən) Uzunluğu km-lə Sutoplayıcı sahə km-lə Hündürlüyü m-lə (mənbə) Hündürlüyü m-lə (mənsəb) Sutoplayı cının orta yüksəkliyi Çayın orta meylliyi %-lə
1 Kür Xəzər dənizi 1515 188000 2740 -28 - 1,8
2 Alazan Mingəçevir hovuzu 413 16920 2560 75 - 6,1
3 İori - 389 4840 2560 51 - 7,2
4 Əyriçay Alazan (sol) 134 1810 3200 135 1168 22,9
5 Türyançay Kür (sol) 180 1840 3680 -4 819 20,5
6 Göyçay Qarasu (sol) 115 1770 1980 -1 538 17,2
7 Qarasu (Şirvan) Hacıqabul gölü 134 8920 -1 -19 -10 0,13
8 Xrami Kür (sağ) 220 8340 2422 255 - 9,8
9 Ağstafaçay Kür (sağ) 133 2586 3000 210 1418 21,0
10 Kürəkçay Kür (sağ) 126 2080 3100 18 504 24,5
11 Tərtər Kür (sağ) 200 2150 3120 3 1820 15,5
12 Xaçınçay Kürə (sağ) çatmır 119 657 2100 10 1558 17,5
13 Qarqarçay Ağgöl 115 1490 2080 -0,5 1241 18,1
14 Araz Kür (sağ) 1072 101900 2990 -11 - 2,8
15 Şərqi Araz (sol) 126 2630 2985 780 1968 16,7
16 Arpaçay Əkərə Araz (sol) 128 5540 3080 268 1836 21,9
17 Samur Xəzər dənizi 216 4430 3600 -28 - 16,8
18 Qusarçay Xəzər dənizi 113 694 3780 -28 1472 33,7
19 Qudyalçay Xəzər dənizi 108 799 3000 -28 1827 28,0
20 Sumqayıt Xəzər dənizi 198 1751 2000 -28 791 10,2
21 Pirsaat Xəzər dənizi 199 2280 2400 -11 675 12,1
22 Bolqarçay Mahmudçala gölü 168 2170 1710 -17 - 6,6
23 Viləşçay Xəzər dənizi 115 935 1880 -28 984 16,6