Xəzər dənizinin xəritələri

Dənizin səth qatının temperaturu (illik) Apreldə Xəzər dənizinin sularının şəffaflığı Xəzər dənizinin səth sularının orta çoxillik duzluğu Xəzər dənizinin geomorfoloji quruluşu
Azərbaycanın neft və qaz yataqları