BAKI ŞƏHƏRİNİN RAYONLARI

  Ölçü vahidi Binəqədi Qaradağ Əzizbəyov Səbail Sabunçu Suraxanı
Qəsəbələrin sayı ədəd 6 22 12 2 10 7
İri dövlət və şəxsi müəssisələrinin sayı ədəd 71 47 62 153 40 23
Əhalisi nəfər 218863 99807 120995 77171 195808 173145
Əhalinin orta sıxlığı Nəfər/kv.km 1287 92 303 2572 816 1731
Əhalinin cinsi xüsusiyyətlərə görə bölgüsü (kişi) nəfər 106586 48905 60135 36965 95750 83975
Əhalinin cinsi xüsusiyyətlərə görə bölgüsü (qadın) nəfər 112277 50902 60860 40206 100058 89170
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (uşaqlar) nəfər 65221 34334 34726 19138 54435 51424
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18 yaşa qədər) nəfər 81636 42618 43558 24232 68924 65968
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18-dən 55-ə) nəfər 118624 51101 64490 42830 106715 94018
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18-dən 60-a) nəfər 125846 53497 68483 45994 113569 99039
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (pensiyaçılar) nəfər 18166 6288 12341 9338 19385 13332
Ali təhsilli əhalinin sayı nəfər 36550 5789 7018 19524 11748 15410
Orta təhsilli əhalinin sayı nəfər 62376 28245 43679 20836 73036 59562
Rayonda məskünlaşmış qaçqınların sayı nəfər 15577 2400 1736 4631 8318 8430
Rayonda məskünlaşmış məcburi köçkünlərin sayı nəfər 25479 9612 13673 7585 17456 14901
Rayonun ümumi sahəsi min kv.km 0,17 1,08 0,40 0,03 0,24 0,10
Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin sayı ədəd 41 23 32 22 46 34
Ümumtəhsil məktəblərinin sayı ədəd 65 23 37 18 44 30
Texniki, orta ixtisas və peşə məktəblərinin sayı ədəd 3 - 1 1 - -
Ali təhsil müəssisələrinin sayı ədəd 3 - 1 4 - -
Xəstəxanaların sayı ədəd 2 7 9 6 8 6
  Ölçü vahidi Nərimanov Nəsimi Nizami Xətai Yasamal  
Qəsəbələrin sayı ədəd - - 1 1 -  
İri dövlət və şəxsi müəssisələrinin sayı ədəd 101 116 54 74 116  
Əhalisi nəfər 152359 200067 165545 225955 225600  
Əhalinin orta sıxlığı Nəfər/kv.km 5079 20007 8277 7532 11280  
Əhalinin cinsi xüsusiyyətlərə görə bölgüsü (kişi) nəfər 73437 96832 79296 110492 109642  
Əhalinin cinsi xüsusiyyətlərə görə bölgüsü (qadın) nəfər 78922 103235 86249 115463 115958  
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (uşaqlar) nəfər 42508 53818 46187 58070 58656  
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18 yaşa qədər) nəfər 53173 68223 57279 76373 76027  
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18-dən 55-ə) nəfər 83950 110037 90553 130828 125659  
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18-dən 60-a) nəfər 89282 117439 96844 139640 134006  
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (pensiyaçılar) nəfər 14474 21007 16389 17624 23237  
Ali təhsilli əhalinin sayı nəfər 30777 44415 26487 34119 49632  
Orta təhsilli əhalinin sayı nəfər 45251 56419 47511 72758 61589  
Rayonda məskünlaşmış qaçqınların sayı nəfər 17160 14476 7988 10232 1238  
Rayonda məskünlaşmış məcburi köçkünlərin sayı nəfər 14788 10659 12840 16921 17643  
Rayonun ümumi sahəsi min kv.km 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02  
Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin sayı ədəd 35 49 32 53 47  
Ümumtəhsil məktəblərinin sayı ədəd 25 31 24 38 21  
Texniki, orta ixtisas və peşə məktəblərinin sayı ədəd 6 4 4 - 4  
Ali təhsil müəssisələrinin sayı ədəd 8 8 1 - 8  
Xəstəxanaların sayı ədəd 5 7 5 3 3