NƏQİYYAT SEKTORUNUN ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması (min ton)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
80180
98445
110001
117314
128328
145596
167264

o cümlədən:

dəmir yolu

15876
17464
20345
20671
26522
30205
28007

dəniz

8779
11381
13272
13209
13680
13506
10174

aviasiya

37
31
52
75
74
75
52

boru kəməri

15054
15831
17262
18145
18534
27426
47408

neft kəməri

11774
9977
11283
11589
11692
19947
39999

qaz kəməri

3280
5854
5979
6556
6842
7479
7409

avtomobil

40434
53738
59070
65214
69518
74384
81623
 

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi (milyon ton-km)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
15948
20277
22291
23283
26534
43294
77943

o cümlədən:

dəmir yolu

5770
6980
7719
7536
9628
11059
10287

dəniz

5192
6077
6555
6771
7521
8043
6013

aviasiya

102
84
204
315
310
291
203

boru kəməri

1371
1602
1572
1696
1539
15679
52305

neft kəməri

646
648
649
655
624
14690
50892

qaz kəməri

725
954
923
1041
914
989
1413

avtomobil

3513
5534
6241
6965
7536
8222
9135
 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması (min sərnişin)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
871484
893225
920988
954079
1000278
1063347
1148403

o cümlədən:

dəmir yolu

4250
4442
4736
5241
5492
5824
6661

dəniz

12
14
13
20
17
17
14

aviasiya

701
732
867
1094
1211
1332
1537

tramvay

2427
1135
453
-
-
-
-

trolleybus

3431
3104
2301
1102
696
105
-

metropoliten

117364
115639
127052
136898
146952
161096
175689

avtomobil

743301
768159
785566
809725
845910
894973
964502

avtobus

720881
746633
763608
786515
821122
867926
933889

taksi

22420
21526
21958
23210
24788
27047
30613
 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi (milyon sərnişin-km)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
11367
11968
12588
13814
14746
15956
17663

o cümlədən:

dəmir yolu

493
584
654
789
878
964
1114

dəniz

6
6
6
7
6
6
5

aviasiya

798
884
1113
1450
1588
1686
1999

tramvay

10
5
2
-
-
-
-

trolleybus

33
24
5
2
1
0.2
-

metropoliten

874
862
947
1287
1381
1514
1652

avtomobil

9153
9603
9861
10279
10892
11786
12893

avtobus

8750
9197
9415
9801
10370
11210
12241

taksi

403
406
446
478
522
576
652
 
Nəqliyyat vasitələrinin sayı (ədəd)
 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Avtomobillər, cəmi
440626
457442
511460
554031
612069
690012
773318

o cümlədən:

minik avtomobilləri

332026
350559
400439
438964
479447
548979
616853

ondan şəxsi

319297
336719
386219
423696
458840
525348
589298

avtobuslar

16756
17422
18781
20991
26735
27474
28092

yük avtomobilləri

78566
76928
79019
80918
90852
97395
110391

xüsusi təyinatlı avtomobillər

10456
7906
8291
7961
9490
10267
11458

digərləri

2822
4627
4930
5197
5545
5897
6524

Motosikllər

6389
8278
7313
4993
3562
3408
2778

Ölkənin hər 1000 nəfər əhalisinə düşən minik avtomobilləri

42
43
48
53
57
64
71

Ölkənin hər 100 ailəsinə düşən şəxsi minik avtomobilləri

19
19
22
24
26
29
33
 
Əlaqə yollarının uzunluğu
 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Ümumi istifadədə olan dəmir yolları, km

2116
2122
2122
2122
2122
2122
2122

Tramvay yolları (qoşa xətt hesabı ilə), km

35.9
27
22
-
-
-
-

Trolleybus yolları (qoşa xətt hesabı ilə), km

165.3
119.4
53.7
48.2
48.2
-
-

Metropoliten yolları (qoşa xətt hesabı ilə), km

28.5
28.5
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9

Magistral boru kəmərləri, min km

4.4
4.2
4.2
4.5
4.1
4.6
5.3

magistral neft kəmərləri

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.9
1.9

magistral qaz kəmərləri

3.0
2.8
2.9
3.1
2.7
2.7
3.4
 

Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində nəqliyyatın fəaliyyəti
(Azərbaycan hissəsində)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Yük daşınmışdır, min ton

29091
36120
40927
40794
46741
48807
47939

o cümlədən tranzit

8572
16387
18837
15244
15051
12006
11014

Yük dövriyyəsi, milyon ton-km

8405
10801
12394
11482
13446
13881
12697

o cümlədən tranzit yüklərin dövriyyəsi

3626
7310
8284
6706
6680
5378
4927

Sərnişin daşınmışdır, milyon sərnişin

152.1
154.6
156
158.2
158.7
163.8
179.5

Sərnişin dövriy-yəsi, milyon sərnişin-km

3049
3046
3142
3348
3423
3493
3855

Yük daşınmasın-dan əldə olunan gəlir,mlyn. manat

113.9
149.9
178.9
166.3
191.7
198.7
210.2

Sərnişin daşınma-sından əldə olunan gəlir, mlyn. manat

19.3
21.8
22.2
22.5
22.8
23.2
25.9
yuxarı