AVTOMOBİL YOLLARI

Yolnəqliyyatservis Departamenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 10 iyun tarixli Fərmanı ilə “Azəravtonəqliyyat” Dövlət Konserni və “Azəravtoyol” Dövlət Şirkəti ləğv edilmiş və Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin 2003-cü il 24 iyun tarixli 04 nömrəli əmri ilə Nazirliyin tərkibində müvafiq olaraq “Avtonəqliyyatservis” “Yolnəqliyyatservis” Departamentləri yaradılmışdır.

1918-ci ilə qədər Çar Rusiyasının tərkib hissəsində olan Azərbaycanın inkişafına uyğun yol quruluşu və yol təsərrüfatı inkişaf etdirilirdi. Bu dövrdə yol təsərrüfatının inkişafı əsasən quberniyaların daxili ərazilərində aparılırdı.

1918-ci ilə doğru avtomaşınların sayı artsa da, yol texnikası çox az artmışdı. Avtomobil yollarının tikinti bazası yaradılmış, ona maşın və mexanizmlər ayrılmışdı. Artıq 10 ədəd tırtıllı traktor, 15 ədəd yük maşını, 4 qreyder, 12 vərdənə və mexanizm var idi.

1918-ci ildə Azərbaycanın ümumi avtomobil yollarının uzunluğu 3850 km çatmışdı. Bu artım əsasən təbii yolların hesabına olmuşdu.

28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) yaranması ilə əlaqədar Milli Şuranın tərkibində Yol, Poçt və Teleqraf Nazirliyi təşkil edildi. ADR-in süqutundan sonra 1920-ci ildə Xalq Komissarları Sovetinin İşlər İdarəsi yanında Şosse və Torpaq Yolları şöbəsi yaradıldı. 1920-ci ildə həmin şöbə Şosse-Su Təsərrüfatı İdarəsinə, 1924-cü ildə Şosse və Torpaq Yolları İdarəsinə, 1928-ci ildə Şosse-Torpaq Yolları və Avtomobil Nəqliyyatı Baş İdarəsinə (“Azbaşyolnəqliyyat”), 1937-ci ildə yenidən Şosse Yolları şöbəsinə çevrilmişdir.

1938-ci ildə Şosse Yolları şöbəsinin bazasında Baş Yol İdarəsi yaradılmış, respublika və yerli əhəmiyyətli yollar onun tabeçiliyinə verilmişdir.

1953-cü ildə Baş Yol İdarəsi SSRİ Yollar Nazirliyi, az sonra isə Avtonəqliyyat və Şosse Yolları Nazirliyinin tabeçiliyinə verilmişdir. Bu nazirlik 1956-cı ildə ləğv edilərək, onun bazasında Şosse Yolları Baş İdarəsi yaradılmışdır. 1974-cü ildə isə həmin Baş İdarə ləğv edilərək onun bazasında Avtomobil Yollarının Tikintisi və İstismarı Nazirliyi yaradılmış, 1989-cu ildə yenidən ləğv edilərək Avtomobil Yolları İstehsalat Təmir-Tikinti Birliyi (“Azəravtoyol” İTTB) yaradılmışdır.

1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə “Azəravtoyol” İTTB ləğv edilərək onun bazasında “Azəravtoyol” Dövlət Şirkəti yaradılmışdır.

10 iyun 2003-cü ildə bu şirkət ləğv edilərək onun tərkibinə daxil olan təşkilat, müəssisə və digər obyektlər Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin sərəncamına verilmiş və Nazirliyin 2003-cü il 23 iyun tarixli 04 nömrəli əmri ilə “Yolnəqliyyatservis” Departamenti yaradılmışdır.

Hal-hazırda “Yolnəqliyyatservis” Departamentinin tərkibinə aşağıdakı müəssisə və təşkilatlar daxildir:

- 1-47 saylı Yol İstismar İdarələri və 48-50 saylı Yol İstismar MMC-ləri – yerləşdikləri ərazilərdə xidmət etdikləri avtomobil yollarında təmir və saxlanma işlərini yerinə yetirirlər.

- 1-4 saylı Yol Yaşıllaşdırma MMC-ləri – avtomobil yollarının qorunma zolağında yaşıllıqların salınması və onlara xidmət işlərini yerinə yetirirlər.

- 1, 4, 5, 7-10 saylı İxtisaslaşmış Dəmir Yolu Müəssisələri, 1-3 saylı İxtisaslaşmış Müəssisələr və 2 saylı Dəmir Yolu Müəssisəsi – dəmir yolunu və dəmir yolu qurğularının təmiri, yenidənqurulması, layihələndirilməsi və tikintisi işlərini aparır, inşaat materialları və konstruksiyaları istehsal edir, həmçinin bu materialların alqı-satqısı ilə məşğul olurlar.

- Təyinatlı Vaqonların İstismarı Müəssisəsi – dəmir yolları, vağzallar, depo, körpü və dayanacaqların, müxtəlif növ avtomobil yolları təsərrüfatı obyektlərinin, terminalların, sosial-məişət obyektlərinin tikintisi, yenidənqurulması və təmiri işlərini yerinə yetirir.

- Dəmir Yolu Konstruksiyaları Kombinatı – avtomobil və dəmir yollarının tikintisi və təmiri üçün lazım olan konstruksiyalarin hazırlanması və quraşdırılması işlərini yerinə yetirir.

- “Yolnəqliyyatlayihə” İnstitutu – obyektlərin layihələrini və əsaslı, orta təmir işləri üçün smetaları tərtib edir.

- Elmi Proqnozlaşdırma və Məlumat Hesablama Mərkəzi – yol-nəqliyyat kompleksi üzrə proqnozlar hazırlayır və avtomobil yollarında aparılan təmir işlərinin keyfiyyətinə nəzarət edir.

- 1 №-li Tikilən Obyektlərin Müdiriyyəti MMC – Departamentin sifarişi ilə yerinə yetirilən təmir işlərinə nəzarət edir.

- Texnoloji İxtisaslaşmış İstismar İdarəsi – nəqliyyat xidməti göstərir və xüsusi təyinatlı maşın-mexanizmlərin istismarı ilə məşğul olur.

- “Azyolrabitə” İstismar-Quraşdırma Sahəsi – Departamentə rabitə xidmətlərini göstərir.

- 300 sayli Yol-Maşın Stansiyası – körpülərin və digər mühəndis qurğularının təmiri, yenidənqurulması, tikintisi işlərini yerinə yetirir.

- Rels Qaynaq Qatarı – dəmir yolu relslərinin qaynağı, təmiri və quraşdırılması işlərini yerinə yetirir.

Departamentin mərkəzi aparatına aşağıdakı struktur bölmələri daxildir:

1.Rəhbərlik

2.Yolların texniki proqnozlaşdırılması və istismarı idarəsi.

3.Texniki nəzarət və investisiya idarəsi.

4.İstehsalat şöbəsi.

5.Mexanikləşdirmə və nəqliyyat şöbəsi.

6.Hərəkətin təşkili və təhlükəsizlik şöbəsi.

7.Reklam şöbəsi.

8.İqtisadiyyat, marketinq və əmək haqqı şöbısi.

9.Xarici əlaqələr şöbəsi.

10.Maliyyə idarəsi.

11.İqtisadi təhlil şöbəsi.

12.Kadrlar şöbəsi.

13.Hüquq şöbəsi.

14.Ümumi şöbə.

2006-2015 –ci illər ərzində 3578 km Respublika əhəmiyyətli, 5928 km yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarını yenidən qurulması və əsaslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur. 2006-2007 –ci illərdə Bakı şəhərində nəqliyyat tıxaclarının aradan qaldırılması və əhaliyə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə şəhərin müxtəlif yol qovşaqlarında yol ötürücülərinin (körpülərin) və 13 piyada keçidlərinin tikintisi nəzərdə tutulmuş və bu işlər uğurla həyata keçirilir.

http://www.yolneqliyyatservis.gov.az/
yuxarı