MAKROİQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR
 

 
Ölçü vahidi
2004
2005
2006
2007
2008
ÜDM bazar qiymətləri ilə
mln. manat
8529.9
12522.4
18746.2
25228.1
32665.2
mln. ABŞ $
8679.9
13321.7
20985.3
29403.4
39594.1
real artım tempi
%
110.1
126.4
134.5
125.0
120.5
deflyator
%
108.4
116.2
111.3
107.7
107.4
özəl sektorun xüsusi çəkisi
%
73.5
76.0
81.0
84.0
86.0
Qeyri-neft sektoru, ÜDM, bazar qiymətləri ilə
mln. manat
5858.2
7001.5
8654.4
11131.0
13992.2
mln. ABŞ $
5961.2
7448.4
9688.2
12973.2
16960.2
real artım tempi
%
113.2
108.3
111.9
111.3
111.6
deflyator
%
103.6
110.4
110.5
115.6
112.6
Neft sektoru, ÜDM, əsas qiymətlərlə
mln. manat
2672.4
5520.9
10091.7
14097.1
18673.0
mln. ABŞ $
2719.4
5873.3
11297.1
16430.2
22633.9
real artım tempi
%
103.0
166.3
163.2
136.8
128.9
deflyator
%
120.7
124.2
112.0
102.1
102.7
neft sektorunun ÜDM-də payı
%
31.3
44.1
53.8
55.9
57.2
ÜDM-in istehsal strukturu:
 
 
 
 
 
 
Sənaye
mln. manat
3268.4
6190.4
10731.9
14926.1
19671.5
mln. ABŞ $
3325.9
6585.5
12013.8
17396.4
23844.3
real artım tempi
%
104.3
156.9
157.6
133.1
126.4
deflyator
%
117.5
120.7
110.0
104.5
104.2
o cümlədən:
 
 
 
 
 
 
Qeyri-neft sənayesi
mln. manat
596.7
669.5
640.2
829.0
998.6
mln. ABŞ $
607.2
712.2
716.6
966.2
1210.4
real artım tempi
%
110.1
114.8
111.3
107.9
108.3
deflyator
%
104.8
97.7
85.9
120.0
111.2
Kənd təsərrüfatı
mln. manat
937.3
1145.5
1329.5
1564.6
1943.2
mln. ABŞ $
953.8
1218.6
1488.3
1823.5
2355.4
real artım tempi
%
105.0
107.5
100.9
104.0
108.0
deflyator
%
100.5
113.7
115.0
113.2
115.0
Tikinti
mln. manat
1062.1
1171.6
1445.8
1802.4
2383.7
mln. ABŞ $
1080.8
1246.4
1618.5
2100.7
2889.3
real artım tempi
%
136.9
102.0
108.5
116.0
115.0
deflyator
%
96.7
108.1
113.7
107.5
115.0
Ticarət
mln. manat
655.5
832.0
1106.8
1484.6
1997.5
mln. ABŞ $
667.0
885.1
1239.0
1730.3
2421.2
real artım tempi
%
113.0
113.2
117.8
117.2
117.0
deflyator
%
114.4
112.1
112.9
114.5
115.0
Nəqliyyat
mln. manat
613.9
670.5
873.0
1054.8
1181.4
mln. ABŞ $
624.7
713.3
977.3
1229.4
1432.0
real artım tempi
%
104.6
111.5
133.3
113.6
112.0
deflyator
%
104.3
98.0
97.7
100.0
100.0
Rabitə
mln. manat
198.5
261.6
370.5
470.6
588.3
mln. ABŞ $
202.0
278.3
414.8
548.5
713.0
real artım tempi
%
135.8
136.0
124.0
132.0
125.0
deflyator
%
96.6
96.9
114.2
96.2
100.0
Sosial və digər xidmətlər
mln. manat
1178.5
1304.3
1865.1
2084.6
2529.1
mln. ABŞ $
1199.2
1387.6
2087.9
2429.6
3065.6
real artım tempi
%
104.0
101.5
107.7
105.4
105.5
deflyator
%
111.2
109.0
132.8
106.0
115.0
Məhsula və idxala xalis vergilər
mln. manat
615.7
946.5
1023.6
1840.4
2370.4
mln. ABŞ $
626.5
1000.6
1145.8
2145.0
2873.3
ÜDM-in tərkibi (cari qiymətlərlə)
%
100.0
100.0
100
100
100
Sənaye
%
38.3
49.4
57.2
59.2
60.2
Kənd təsərrüfatı
%
11.0
9.1
7.1
6.2
5.9
Tikinti
%
12.5
9.4
7.7
7.1
7.3
Xidmətlər
%
31.0
24.5
22.5
20.2
19.3
Ticarət
%
7.7
6.6
5.9
5.9
6.1
Nəqliyyat
%
7.2
5.4
4.7
4.2
3.6
Rabitə
%
2.3
2.1
2.0
1.9
1.8
Sosial və qeyri-formal xidmətlər
%
13.8
10.4
9.9
8.3
7.7
Məhsula və idxala xalis vergilər
%
7.2
7.6
5.5
7.3
7.3
ƏHALİNİN GƏLİRLƏRİ VƏ QİYMƏTLƏR
Əhali (dövrün sonuna, işğal olunmuş torpaqlar nəzərə alınmaqla)
min nəfər
8347.0
8436.4
8533.0
8630.0
8723.3
Əhali (dövrün sonuna, işğal olunmuş torpaqlar nəzərə alınmadan)
min nəfər
8197.0
8286.4
8364.6
8463.1
8556.4
Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi
manat
1042.0
1513.6
2241.1
2980.9
3817.6
ABŞ dolları
1060.3
1610.2
2508.8
3474.3
4627.4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi
mln. manat
3729.9
4622.6
5760
7591
10037
mln. ABŞ $
3795.5
4917.6
6448.3
8847.8
12165.6
real artım tempi
%
113.0
113.2
113.5
115.3
117.0
qiymət indeksi
%
107.8
109.5
109.8
114.3
113.0
Əhalinin gəlirləri
mln. manat
6349.0
8063.0
10196.4
14305.6
18047.9
mln. ABŞ $
6460.6
8577.7
11414.3
16673.2
21876.3
Nominal artım
%
123.2
127.0
126.5
140.3
126.2
Orta aylıq əmək haqqı
manat
96.7
117.9
150.6
213.9
277.9
ABŞ dolları
98.4
125.4
168.6
249.3
336.9
Nominal artım
%
124.9
121.9
127.8
142.0
130.0
İQİ, inflyasiya (orta illik)
%
106.7
109.6
108.3
116.7
113.0
XARİCİ TİCARƏT VƏ TƏDİYƏ BALANSI
Cari hesablar balansı
mln. ABŞ $
-2589.2
167.3
3707.6
9018.9
9266.9
Xarici ticarət hesabı (mallar üzrə)
mln. ABŞ $
161.3
3298.7
7745.3
15224.3
18041.4
İxrac
mln. ABŞ $
3743.0
7649.0
13014.6
21269.3
23941.4
neft-qaz sektoru
mln. ABŞ $
3233.0
6883.0
12075.3
20190.0
22619.7
digər sektorlar
mln. ABŞ $
510.0
766.0
940.0
1079.3
1321.8
İdxal
mln. ABŞ $
-3582.0
-4350.0
-5269.3
-6045.0
-5900.0
neft-qaz sektoru
mln. ABŞ $
-1624.0
-1927.0
-1751.9
-1292.1
-867.3
digər sektorlar
mln. ABŞ $
-1958.0
-2423.0
-3517.5
-4752.9
-5032.7
Kapital və maliyyə ilə əməliyyatlar hesabı
mln. ABŞ $
2973.0
441.0
-1990.0
-6121.0
559.7
Səhvlər və buraxılmalar
mln. ABŞ $
46.6
45.9
-256.1
-360.0
-198.3
Ehtiyatlardakı dəyişmələr
mln. ABŞ $
-384.0
-608.0
-1717.0
-2898.0
-9628.2
yuxarı