Foto albom
H.Əliyev neft sənayesinin inkişafından danışarkən. 9 yanvar 1974-cü il H.Əliyev Yeni Bakı Neft Zavodunda.1 mart 1974-cü il H.Əliyev Bakı üzən qazma qurğusu ilə tanış olarkən. 24 iyul 1975-ci il
H.Əliyev Bakı üzən qazma qurğusu ilə tanış olarkən. 24 iyul 1975-ci il H.Əliyev Bakı üzən qazma qurğusu ilə tanış olarkən. 24 iyul 1975-ci il H.Əliyev Yeni Bakı Neft Zavodunda. 15 mart 1978-ci il
H.Əliyev  Yeni Bakı Neft Zavodunda. iyul 1981-ci il H.Əliyev N.Nərimanov adına Neft Qaz Çıxarma İdarəsində. 6 oktyabr 1981-ci il H.Əliyev N.Nərimanov adına Neft Qaz Çıxarma İdarəsində  6 oktyabr 1981-ci il
H.Əliyev Əsrin müqaviləsinin imzalanma mərasimində H.Əliyev Norveçdə neft sənayesi nailiyyətləri ilə tanış olarkən H.Əliyev növbəti neft müqaviləsinin imzalanma mərasimində
H.Əliyev ilkin Azərbaycan neftinin çıxarılması mərasimidə H.Əliyev Azərbaycan neftinin perspektivlərindən danışarkən H.Əliyev Bakı-Supsa neft kəmərinin açılış mərasimində
H.Əliyev Bakı-Supsa neft kəmərinin açılış mərasimində H.Əliyev İstiqlal üzən yarımdalma qurğusunun xatirə lövhəsinə ürək sözlərini yazarkən H.Əliyev İstiqlal üzən yarımdalma qurğusunun açılış mərasimində
İstanbulun Çırağan sarayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan ƏİK çəkilməsinə dair sazişin imzalanma mərasimindən sonra Bakı. 12 iyul 2000-ci il. Bakı. 12 iyul 2000-ci il.
H.Əliyev Xəzərneftqaz-2000 sərgisində stendə ürək sözlərini yazarkən H.Əliyev Xəzərneftqaz-2000 sərgisi ilə tanış olarkən H.Əliyev Xəzərneftqaz-2000 sərgisi ilə tanış olarkən