İqtisadiyyata yönəldilən investisiyalar
 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluşları (xarici investisi-yalar nəzərə alınmaqla):

mlyn.manat
1289.8
2718.0
4249.2
5820.4
6733.4
7415.6
9902.7

mlyn.dollar

1441.4
2796.6
4326.4
5922.7
7118.5
8300.4
11540.3

Xarici investisiyalar:

mlyn.manat
829.5
2172.0
3310.9
4496.4
4628.5
4514.2
5801.0

mlyn.dollar

927.0
2234.9
3371.0
4575.5
4893.2
5052.8
6760.3

Daxili investisiyalar:

mlyn.manat
460.3
546.0
938.3
1324.0
2104.9
2901.4
4101.7

mlyn.dollar

514.4
561.7
955.4
1347.2
2225.3
3247.6
4780.0
 
*ilkin məlumat
 

Xarici investisiyalar (mlyn. ABŞ dolları)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi xarici investisiya
927.0
2234.9
3371
4575.5
4893.2
5052.8
6760.3

o cümlədən:

Maliyyə kreditləri

262.9
223
238.3
293
698.4
983.5
1425.8

Neft sənayesinə

546.1
1693
2972.4
4088.1
3799.9
3422.3
4176.3

Birgə və xarici investisiyalı müəssisələr

118.0
318.9
45.4
104.2
230.5
368.4
376.0
ondan:
Türkiyə
31.6
55.6
17.1
80.1
96.2
136.6
139.1
ABŞ
11.2
41.4
4.9
8.4
24.8
70
71.4
İran
2.9
2.7
-
-
1.2
17.5
18.0
Almaniya
1.7
1.7
-
2.1
21.5
17.4
17.6
Rusiya
-
0.7
1.2
1.8
5.1
4.6
4.5

Böyük Britaniya

6.8
108.1
9.0
4.2
39.5
39.1
40.0

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

2.8
0.2
4.4
4.4
5.7
18.3
18.8
İsveçrə
-
-
-
-
0.5
2.7
2.6
Fransa
39.3
25.7
2.2
2.2
2.6
11.1
11.3
Kipr
-
-
-
-
0.2
5.4
5.6
Çin
-
-
-
-
0.2
1.3
1.5
İtaliya
-
-
-
-
4.6
2.8
3.0
Pakistan
-
-
-
-
-
3.1
3.0
Norveç
-
31.6
-
-
-
-
-
Yaponiya
16.4
23.7
-
-
-
-
-

Digər ölkələr

5.3
27.5
6.6
1.0
28.4
38.5
39.6

Neft bonusu

-
-
58.6
21.6
1.0
17.0
67.7

Portfel investisiyalar

-
-
-
19.0
78.0
57.8
-

Digər investisiyalar

 
 
56.3
49.6
85.4
203.8
714
 
 

İqtisadiyyata kredit qoyuluşları
(ilin axırına, mlyn. manat)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007

İqtisadiyyata kredit qoyuluşları

464.4
518.6
667.8
989.5
1441
2362.7
4664.6

onlardan:

qısa müddətli

334.4
372.4
485
700.8
913.3
1142
1639.2

yekuna görə, faizlə

72
71.8
72.6
70.8
63.4
48.3
35.1

uzun müddətli

130
146.2
182.8
288.7
527.7
1220.7
3025.4

yekuna görə, faizlə

28
28.2
27.4
29.2
36.6
51.7
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yuxarı