İLİN XARİCİ TİCARƏT ƏLAQƏLƏRİ

2007-ci ildə əmtəə dövriyyəsinin göstəriciləri
(min ABŞ dollar)

Ölkə qruplarının adı

Xarici ticarət dövriyyəsi

Idxal
Ixrac
Ticarət balansı
Cəmi
11766882.2
5708573.5
6058308.7
349735.2
Keçid dövrünün iqtisadiyyatlı ölkələri
3056249.7
1902822.6
1153427.1
-749395.5

MDB ölkələri

3003454.4
1901089
1102365.4
-798723.6

Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri

52795.3
1733.6
51061.7
49328.1
Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələr
4674001.5
2362890.4
2311111.1
-51779.3
Qərbi Avropa ölkələri
3439729.6
1731566.5
1708163.1
-23403.4

o cümlədən:

Avropa Birliyi

3347498.9
1673394.5
1674104.4
709.9

Qərbi Avropanın digər ölkələri

92230.7
58172
34058.7
-24113.3
Bazar iqtisadiyyatında inkişaf etmiş digər ölkələr
1234271.9
631323.9
602948
-28375.9
İnkişaf edən ölkələr
4036631
1442860.5
2593770.5
1150910

Keçid iqtisadiyyatlı və mərkəzləşmış planlı iqtisadiyyatı olan ölkələr

306600.2
279132.7
27467.5
-251665.2

İnkişaf edən digər ölkələr

3730030.8
1163727.8
2566303
1402575.2
 

2007-ci ildə xarici ticarət əlaqələrinin coğrafi quruluşu
(min ABŞ dollar)

Qitələr

Xarici ticarət dövriyyəsi

Idxal
Ixrac
həcmi
xüsusi çəkisi, %
həcmi
xüsusi çəkisi, %
həcmi
xüsusi çəkisi, %
Cəmi
11766882.2
100
5708573.5
100
6058308.7
100

Avropa qitəsi

5570958.5
47.4
3287449.8
57.6
2283508.7
37.7

Asiya qitəsi

5249496.4
44.6
1956461.6
34.3
3293034.8
54.4

Amerika qitəsi

910937.8
7.7
433324
7.6
477613.8
7.9

Afrika qitəsi

19094.7
0.2
17583.4
0.3
1511.3
0.0

Okeaniya

16394.8
0.1
13754.7
0.2
2640.1
0.0
 

2007-ci ildə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları
(min ABŞ dolları)

Ölkələr
Əmtəə dövriyyəsi
%
Idxal
%
Ixrac
%
Ticarət balansı
Ölkələr üzrə
11766882.2
100
5708573.5
100
6058308.7
100
349735.2

Türkiyə

1680819.6
14.3
624496.6
10.9
1056323
17.4
431826.4

Rusiya

1529756.5
13.0
1002704.2
17.6
527052.3
8.7
-475651.9

İtaliya

1081761.3
9.2
140832.8
2.5
940928.5
15.5
800095.7

İran

539966.8
4.6
105235.7
1.8
434731.1
7.2
329495.4

Birləşmiş Ştatlar

496600.3
4.2
268404.2
4.7
228196.1
3.8
-40208.1

Ukrayna

494742.3
4.2
465554.2
8.2
29188.1
0.5
-436366.1

Almaniya

490724.2
4.2
470993
8.3
19731.2
0.3
-451261.8

Birləşmiş Krallıq

413989.5
3.5
410906.1
7.2
3083.4
0.1
-407822.7

Gürcüstan

406711.3
3.5
62930.8
1.1
343780.5
5.7
280849.7

İsrail

400688.3
3.4
30842.5
0.5
369845.8
6.1
339003.3

İndoneziya

396304
3.4
6011.3
0.1
390292.7
6.4
384281.4

Fransa

362565.1
3.1
103722.4
1.8
258842.7
4.3
155120.3

Qazaxıstan

349888.5
3.0
222294.2
3.9
127594.3
2.1
-94699.9

Yaponiya

294955.7
2.5
294954.6
5.2
1.1
0.0
-294953.5

Çin

288894.5
2.5
278790.9
4.9
10103.6
0.2
-268687.3

Hindistan

216923.5
1.8
71975.6
1.3
144947.9
2.4
72972.3

Koreya Respublikası

216269.8
1.8
91498.7
1.6
124771.1
2.1
33272.4

Braziliya

186683.1
1.6
117508.2
2.1
69174.9
1.1
-48333.3

Finlandiya

151566.6
1.3
151485.2
2.7
81.4
0.0
-151403.8

Yunanıstan

145857.8
1.2
30780.9
0.5
115076.9
1.9
84296.0

Malta

120111.8
1.0
475.1
0.0
119636.7
2
119161.6

Çili

114710.5
1.0
81.4
0.0
114629.1
1.9
114547.7

Niderland

108078.9
0.9
100726.8
1.8
7352.1
0.1
-93374.7

Rumıniya

88425.9
0.8
3024.5
0.1
85401.4
1.4
82376.9

Belarus

79264.8
0.7
76940.5
1.3
2324.3
0.0
-74616.2
Digər ölkələr
1110621.6
9.4
575403.1
10.1
535218.5
8.8
-40184.6
 

2007-ci ildə mal qrupları üzrə xarici ticarət dövriyyəsi

Qrupların adı
İdxal, min ABŞ dollar
%
İxrac, min ABŞ dollar
%
Cəmi
5708573.5
100
6058308.7
100

Diri heyvanlar və heyvandarlıq məhsulları

47787.6
0.8
1708.4
0.0

Bitki mənşəli məhsullar

376174.1
6.6
193249.3
3.2

Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar

48593.3
0.9
82953.9
1.4

Hazır yeyinti məhsulları, alkoqollu və alkoqolsuz içkilər, sirkə, tütün

438823.2
7.7
229573.8
3.8

Mineral məhsullar

305116.1
5.3
4934815.6
81.5

Kimya sənayesi məhsulları

335297.6
5.9
93039.0
1.5

Plastik kütlələr, kauçuq, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar

177466.4
3.1
71456.8
1.2

Gön-dəri xammalı, xəz, onlar-dan hazırlanmış məmulatlar

1932.1
0.0
9730.0
0.2

Oduncaq, mantar, onlardan hazırlanan məmulatlar

73311.2
1.3
1617.5
0.0

Kağız kütləsi, kağız və karton, onlardan hazırlanmış məmulatlar

95014.3
1.7
2778.9
0.0

Toxuculuq materialları və məmulatları

56269.2
1.0
60578.3
1.0

Ayaqqabı, baş geyimi, çətir, əsa, süni güllər

14108.2
0.2
192.0
0.0

Daş, gips, sement, asbest, keramika və şüşə məmulatları

133928.6
2.3
813.9
0.0

Mirvari, qiymətli daş və metal məmulatları

1235.3
0.0
136.8
0.0

Az qiymətli metallar və onlar-dan hazırlanmış məmulatlar

705218.1
12.4
181724.8
3.0

Maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar

1725262
30.2
47859.7
0.8

Quru, hava və su nəqliyyatı vasitələri

882188.0
15.5
101360.2
1.7

Cihazlar və aparatlar, tibb və musiqi alətləri

175435.8
3.1
13349.2
0.2

Müxtəlif sənaye malları

66030.9
1.2
9812.3
0.2

Incəsənət əsərləri və antikvariat

30.6
0.0
261.9
0.0
 
yuxarı