XARİCİ TİCARƏTİN COĞRAFİ QURULUŞU

2003-2007-ci illərdə idxalın coğrafi quruluşu

 
(min ABŞ dolları)
 
Coğrafi regionlar
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
2626181,1
3515930,0
4211222,0
5266743,7
5712170,7

Avropa

1438909,4
2059524,2
2280175,4
3219270,7
3289446,8

Asiya

1004541,6
1251063,1
1695911,3
1663111,8
1957467,5

Amerika

167454,2
162883,1
171342,2
324257,2
433905,1

Afrika

1517,7
25653,1
52800,8
47497,9
17583,4

Okeaniya

13758,2
16806,5
10992,3
12606,1
13767,9
 
(milyon ABŞ dolları)2003-2007-ci illərdə ixracın coğrafi quruluşu

 
(min ABŞ dolları)
 
Coğrafi regionlar
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
2590377,8
3615435,1
4347151,2
6372165,0
6058400,1

Avropa

1991719,6
2306025,1
2753991,1
4038249,4
2283561,0

Asiya

529899,5
1273395,9
1507981,1
2211266,4
3293073,9

Amerika

66477,5
26970,2
44070,9
106940,8
477613,8

Afrika

2178,3
8941,7
41091,0
15685,4
1511,3

Okeaniya

102,9
102,2
17,1
23,0
2640,1
 
(milyon ABŞ dolları)2003-2007-ci illərdə idxalın coğrafi quruluşu
(ümumi idxalda xüsusi çəkisi, faizlə)

 
Coğrafi regionlar
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Avropa

54,8
58,6
54,1
61,1
57,6

Asiya

38,2
35,6
40,3
31,6
34,3

Amerika

6,4
4,6
4,1
6,2
7,6

Afrika

0,1
0,7
1,2
0,9
0,3

Okeaniya

0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
 

2003-2007-ci illərdə ixracın coğrafi quruluşu
(ümumi ixracda xüsusi çəkisi, faizlə)

 
Coğrafi regionlar
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Avropa

76,9
63,8
63,4
63,4
37,7

Asiya

20,4
35,2
34,7
34,7
54,4

Amerika

2,6
0,7
1,0
1,7
7,9

Afrika

0,1
0,3
0,9
0,2
0,0

Okeaniya

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
yuxarı